Związek małżeński to stan, w którym dwoje ludzi łączy się ze sobą na długie lata. Trwałość małżeństwa jest jedną z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Zasada trwałości małżeństwa nie oznacza jednak jego nierozwiązywalności.

czytaj dalej