Prawo medyczne Kielce

– Opis

Nasza Kancelaria oferuje obsługę prawną zarówno osób fizycznych – pacjentów oraz lekarzy, jak również publicznych oraz prywatnych podmiotów leczniczych. Kompleksowo udzielana przez nas pomoc prawna bazuje na bogatym doświadczeniu oraz doskonałej znajomości przepisów w zakresie prawa medycznego. Znajomość specyfiki branży medycznej, uwarunkowań prawno – ekonomicznych tego sektora oraz długoletnia praktyka, pozwala nam na skuteczną pomoc prawną. Dodatkowo mamy na względzie istotne, konstytucyjne wartości jakimi są ludzkie życie i zdrowie, wobec czego nasze wsparcie jest fachowe, skrupulatne i rzetelne.

Zakres naszych działań

W

obsługa prawna kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia

W

reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach sądowych i przedsądowych, postępowaniach dyscyplinarnych, cywilnych i karnych

W

doradztwo prawne na płaszczyźnie rynku usług medycznych

W

rzetelna, bieżąca obsługa prawna podmiotów ochrony zdrowia

W

przygotowywanie, opiniowanie oraz czuwanie nad aktami wewnątrzzakładowymi

W

chronienie dóbr osobistych pracowników sektora ochrony zdrowia

W

reprezentacja pacjentów w sporach przeciwko podmiotom leczniczym

W

realizacja zagwarantowanych pacjentom praw, m.in. prawa do dokumentacji medycznej

W

sporządzanie projektów ugód i pomoc w negocjacjach ugodowych

Prowadzenie spraw dostosowujemy do indywidualnych, bieżących potrzeb Klientów, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki oraz świadczonych przez nas usług.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy