Prawo pracy Kielce

– Opis

Prawo pracy jest dziedziną określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z kolei pracodawcą jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników.

Prawo pracy

Praca zawodowa jest nieodłącznym elementem życia codziennego, dlatego nasi adwokaci zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest zadbanie o interesy i prawa Klienta. oferujemy doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem zarówno pracowników jak i pracodawców.

Zakres naszych działań

W

ustalenia stosunku pracy

W

nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy

W

dochodzenia roszczeń wynikających z Kodeksu pracy

W

mobbingu i dyskryminacji

W

zapłaty odszkodowania za wypadek w pracy oraz innych sporach wynikających ze stosunku pracy

W

sporządzenia projektu umów o pracę, kontraktów, jak również umów o zakazie konkurencji

W

doradztwa w zakresie zbiorowego prawa pracy, zwolnień grupowych, aktów wewnątrzzakładowych

W

porad dotyczących przejęcia części lub całości przedsiębiorstwa, jego nabycia oraz zbycia

W

sporów pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy