Wezwania do zapłaty Kielce

– Opis

Wezwanie do zapłaty wszczyna proces windykacji należności. Jest to pismo przedsądowe. Celem skierowania takiego pisma jest ponaglenie dłużnika. Wysłanie takiego listu bardzo często przynosi pożądane skutki w postaci zapłaty należności na rzecz wierzyciela.

Wezwania do zapłaty

 

Nasza Kancelaria zajmuje się m. in. tworzeniem takich pism zawierających w swojej treści wezwanie do uiszczenia zapłaty odsetek, jak również informację o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku uiszczenia należności w wyznaczonym terminie. 

Z praktyki wynika, że powierzenie sporządzenia wezwania spełniającego wszystkie wymogi formalne przedmiotowego dokumentu kancelarii prawnej przynosi dużo bardziej pożądane skutki niż wysyłanie wezwania do zapłaty indywidualnie. Dłużnik widząc podpis adwokata jest świadomy determinacji wierzyciela w dążeniu do odzyskania wierzytelności wraz z odsetkami oraz dostrzega jego ewentualną gotowość do skierowania sprawy na drogę sądową.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy