Sprawy o podział majątku Kielce

– Opis

Podziału majątku wspólnego można dokonać w trakcie trwania małżeństwa, podczas rozwodu, jak również po rozwodzie. Dokonuje się go po ustaniu wspólności majątkowej poprzez zawarcie umowy lub sądowo. Pierwszy sposób jest możliwy, kiedy stronom udaje się dojść porozumienia, jeśli zaś strony nie są zgodne co do treści umowy – podziału majątku dokonuje się sądowo poczynając od złożenia wniosku o podział majątku wspólnego.

Sprawy o podział majątku

Istotnym aspektem jest ustalenie składu majątku wspólnego oraz wybór sposobu podziału. Sąd biorąc pod uwagę propozycje stron wybiera sposób najbardziej sprawiedliwy, jednakże od jego orzeczenia przysługuje odwołanie w postaci apelacji.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową analizą sprawy, zapewniamy indywidualne podejście do Klienta oraz sytuacji prawnej, w której się znajduje. Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również reprezentację interesów Klienta w roli pełnomocnika przed sądem.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy