Oferta

Prawo cywilne

Jest to dziedzina prawa, która reguluje zasady sporządzania i zawierania umów, wykonywanie ich, jak również sposób egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków.

Nasza Kancelaria prowadzi doradztwo w obrębie różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Prawo karne

Nasi adwokaci posiadają szeroką wiedzę i znajomość norm Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, jak również bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego. Podczas udzielania wsparcia obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym zapewniają kompleksową pomoc prawną na każdym etapie spraw karnych – w sprawach o przestępstwa oraz o wykroczenia. 

Sprawy o podział majątku

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową analizą sprawy, zapewniamy indywidualne podejście do Klienta oraz sytuacji prawnej, w której się znajduje. Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego, jak również reprezentację interesów Klienta w roli pełnomocnika przed sądem.

Prawo pracy

Praca zawodowa jest nieodłącznym elementem życia codziennego, dlatego nasi adwokaci zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest zadbanie o interesy i prawa Klienta. oferujemy doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądem zarówno pracowników jak i pracodawców.

Rozwody

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie rozwodów. Zajmujemy się poradami prawnymi, jak również reprezentacją Klienta przed sądem. Nasze doświadczenie w tej szerokiej, wymagającej indywidualnej oceny i sytuacji dziedzinie umożliwia nam możliwie jak najpełniejsze doradztwo. Wspierając naszych Klientów mamy na uwadze, że sprawy rozwodowe dotykają zarówno dorosłych, jak i dzieci. 

Prawo spadkowe

Postępowania związane ze spadkami bywają długie i skomplikowane, w których niejednokrotnie pomoc adwokata jest niezbędna, by wskazać Klientowi najlepszy sposób do zadbania o swoje interesy. Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do jak najsprawniejszego rozstrzygnięcia sprawy. W zakresie naszych usług znajduje się kompleksowe doradztwo prawne, jak również reprezentacja naszych klientów przed organami sądowymi, urzędowymi i administracyjnymi w trakcie postępowań spadkowych.

Alimenty

W realizacji usług oferowanych przez naszą Kancelarię mamy na uwadze, że każda sprawa zasługuje na indywidualne podejście. Mamy także świadomość, że sprawy o alimenty są związane z wieloma emocjami, więc działania wymagają podjęcia odpowiednich kroków, aby usprawnić przebieg postępowania.

Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria traktuje sprawy rodzinne w sposób szczególny, ponieważ mamy świadomość, że ich przebieg może wywoływać ogromne emocje, a także wpływać znacząco na życie dorosłych i dzieci. 

Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi Kancelarii opierają się na skutecznym rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Naszym Klientom Biznesowym oferujemy usługi najwyższej jakości, rozwiązując codzienne problemy prawne i wyjaśniając zagadnienia związane z działalnością gospodarczą. Ponadto oferujemy wsparcie merytoryczne w obsłudze negocjacji, transakcji i sporów. 

Odszkodowania

Nasza Kancelaria jest skuteczna w uzyskiwaniu należnych odszkodowań dla naszych Klientów, z uwagi na skrupulatną znajomość przepisów prawa, dogłębną analizę dokumentów i bogate doświadczenie. 

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria oferuje obsługę prawną zarówno osób fizycznych – pacjentów oraz lekarzy, jak również publicznych oraz prywatnych podmiotów leczniczych. Kompleksowo udzielana przez nas pomoc prawna bazuje na bogatym doświadczeniu oraz doskonałej znajomości przepisów w zakresie prawa medycznego.

Zamówienia publiczne

Kancelaria Adwokacka Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. zapewnia kompleksową obsługę jak i doraźną pomoc w zakresie systemowego wsparcia udzielania zamówień publicznych

Porady prawne

Nasi adwokaci zapewniają kompleksową ocenę zagadnień i problemów prawnych oraz przedstawienie Klientowi pakietu najkorzystniejszych, wyczerpujących temat rozwiązań. 

Wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty wszczyna proces windykacji należności. Jest to pismo przedsądowe. Celem skierowania takiego pisma jest ponaglenie dłużnika. Wysłanie takiego listu bardzo często przynosi pożądane skutki w postaci zapłaty należności na rzecz wierzyciela.

Kredyty frankowe

Kancelaria zajmuje się tzw. „kredytami frankowymi zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych jak i denominowanych, umowami które cały czas trwają oraz umowami które zostały już zakończone w wyniku spłaty kredytu, a także umowami które zostały wypowiedziane przez bank i skierowane na drogę sądową. 

Formularz kontaktowy