Kredyty frankowe Kielce

– Opis

Kancelaria zajmuje się tzw. „kredytami frankowymi zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych jak i denominowanych, umowami które cały czas trwają oraz umowami które zostały już zakończone w wyniku spłaty kredytu, a także umowami które zostały wypowiedziane przez bank i skierowane na drogę sądową.

pomoc przy kredytach frankowych w Kielcach

Kredyty frankowe

Podstawowym celem naszych działań jest dążenie do całkowitego stwierdzenia nieważności umowy kredytu na etapie sądowym. Tego rodzaju rozstrzygnięcie oznacza, że umowa nigdy nie została zawarta. 

Drugim równie korzystnym rozstrzygnięciem jest tzw. „odfrankowienie kredytu”. Polega to na wyeliminowaniu z umowy kredytu „franka szwajcarskiego” ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (generalnie chodzi o wskaźnik LIBOR).

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy