Rozwody Kielce

– Opis

Kancelaria Adwokacka Karliński Chodkowski Wujak s.c. specjalizuje się m.in. w sprawach rozwodowych. Udzielamy niezbędnego wsparcia zarówno na etapie przygotowania pozwu rozwodowego z orzecznictwem o winie, jak i bez orzekania o winie, a także podczas dopełniania wszelkich formalności związanych z zainicjowanym postępowaniem sądowym. Zespół kancelarii składający się z adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie pomaga naszym klientom w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw rozwodowych. Dokładamy wszelkich starań aby osoby, które decydują się na współpracę z naszą kancelarią korzystały z najwyższej jakości obsługi prawnej.

Sprawy rozwodowe w Kielcach – zajmiemy się tym kompleksowo!

Kielce to średniej wielkości miasto, na którego terenie działamy już od dłuższego czasu zajmując się rozwodami i wszelkimi czynnościami z tym związanymi. Nabyte przez lata doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą prowadzoną sprawę sprawiło, że nasza kancelaria cieszy się dużym zaufaniem ze strony klientów z województwa świętokrzyskiego i nie tylko.

Skuteczne przeprowadzenie sprawy rozwodowej wiąże się z uwzględnieniem szeregu okoliczności oraz dokonaniem ich oceny przez pryzmat obowiązujących przepisów. Każdy kto przystępuje do przygotowania pozwu o rozwód powinien wiedzieć, że sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo wyłącznie wtedy, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, tzn. ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa). O tym, czy rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i trwały, decyduje stan w chwili zamknięcia rozprawy.  Na etapie składania pozwu rozwodowego warto również pamiętać, iż o rozwodzie zawsze orzeka sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. W przeciwnym wypadku właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Podkreślenia wymaga fakt, iż orzeczenie rozwodu nie zawsze będzie możliwe. Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek negatywnych, tj.:

  • jeśli wskutek ustania małżeństwa ucierpieć mogłoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków odmawia zgody na rozwód (sąd w trakcie postępowania będzie weryfikował powód odmowy udzielenia zgody).

 

Jako adwokat – Kielce pomagamy wszystkim klientom w sprawach rozwodowych, udzielając bieżącego wsparcia w przedmiocie rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie, a także zakresie:

  • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron,
  • rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem,
  • rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz wspólnych dzieci małżonków,
  • rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz byłego małżonka po rozwodzie,
  • rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu małżonków,
  • rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Nasza kancelaria w Kielcach to grupa doświadczonych i wykwalifikowanych adwokatów posiadających rozległą wiedzę w zakresie rozwodów. Realizujemy kompleksowe porady prawne i godnie reprezentujemy interesy każdego klienta przed sądem. Wiemy, że każda sprawa rozwodowa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego klientom poświęcamy możliwie jak najwięcej czasu – zarówno przed zainicjowaniem postępowania sądowego, jak i w trakcie przebiegu sprawy rozwodowej.

 

Na etapie rozważania wniesienia pozwu do sądu, jak i już na etapie rozwodu, niezbędna może okazać się pomoc rzetelnego profesjonalisty, w osobie adwokata. Poszukując adwokata w Kielcach warto zastanowić się nad współpracą z naszą kancelarią.

Zakres naszych działań (czynności pozasądowe)

W

ustalenie opieki wspólnej poprzez sporządzenie porozumienia wychowawczego

W

zawarcie ugody w sprawie o podział majątku wspólnego

W

pomoc w zakresie mediacji pomiędzy małżonkami

Zakres naszych działań (czynności sądowe)

W

sporządzeniu wszystkich niezbędnych pism procesowych m.in. pozew o rozwód

W

pomoc prawna w zakresie zniesienia separacji

W

doradztwo w zakresie podziału majątku wspólnego

W

aspektami związanymi z opieką nad dziećmi

W

przygotowanie Klienta do rozprawy rozwodowej

W

wskazanie niezbędnych kosztów i opłat sądowych

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy