Rozwody Kielce

– Opis

Kancelaria Adwokacka Mateusz Karliński Jakub Wujak s.c. specjalizuje się m.in. w sprawach rozwodowych. Udzielamy niezbędnego wsparcia zarówno na etapie przygotowania pozwu rozwodowego z orzecznictwem o winie, jak i bez orzekania o winie, a także podczas dopełniania wszelkich formalności związanych z zainicjowanym postępowaniem sądowym. Zespół kancelarii składający się z adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie pomaga naszym klientom w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw rozwodowych. Dokładamy wszelkich starań aby osoby, które decydują się na współpracę z naszą kancelarią korzystały z najwyższej jakości obsługi prawnej.

Sprawy rozwodowe w Kielcach – zajmiemy się tym kompleksowo!

Kielce to średniej wielkości miasto, na którego terenie działamy już od dłuższego czasu zajmując się rozwodami i wszelkimi czynnościami z tym związanymi. Nabyte przez lata doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą prowadzoną sprawę sprawiło, że nasza kancelaria cieszy się dużym zaufaniem ze strony klientów z województwa świętokrzyskiego i nie tylko.

Skuteczne przeprowadzenie sprawy rozwodowej wiąże się z uwzględnieniem szeregu okoliczności oraz dokonaniem ich oceny przez pryzmat obowiązujących przepisów. Każdy kto przystępuje do przygotowania pozwu o rozwód powinien wiedzieć, że sąd wyda wyrok rozwiązujący małżeństwo wyłącznie wtedy, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, tzn. ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa). O tym, czy rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i trwały, decyduje stan w chwili zamknięcia rozprawy.  Na etapie składania pozwu rozwodowego warto również pamiętać, iż o rozwodzie zawsze orzeka sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć jedno z nich stale w nim przebywa. W przeciwnym wypadku właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Podkreślenia wymaga fakt, iż orzeczenie rozwodu nie zawsze będzie możliwe. Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek negatywnych, tj.:

  • jeśli wskutek ustania małżeństwa ucierpieć mogłoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  • jeśli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  • jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków odmawia zgody na rozwód (sąd w trakcie postępowania będzie weryfikował powód odmowy udzielenia zgody).

 Jako adwokat – Kielce pomagamy wszystkim klientom w sprawach rozwodowych, udzielając bieżącego wsparcia w przedmiocie rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie, a także zakresie:

  • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron,
  • rozstrzygnięcia o kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem,
  • rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz wspólnych dzieci małżonków,
  • rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz byłego małżonka po rozwodzie,
  • rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu małżonków,
  • rozstrzygnięcia o podziale majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

Nasza kancelaria w Kielcach to grupa doświadczonych i wykwalifikowanych adwokatów posiadających rozległą wiedzę w zakresie rozwodów. Realizujemy kompleksowe porady prawne i godnie reprezentujemy interesy każdego klienta przed sądem. Wiemy, że każda sprawa rozwodowa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego klientom poświęcamy możliwie jak najwięcej czasu – zarówno przed zainicjowaniem postępowania sądowego, jak i w trakcie przebiegu sprawy rozwodowej.

 Na etapie rozważania wniesienia pozwu do sądu, jak i już na etapie rozwodu, niezbędna może okazać się pomoc rzetelnego profesjonalisty, w osobie adwokata. Poszukując adwokata w Kielcach warto zastanowić się nad współpracą z naszą kancelarią.

rozwody kielce

Zakres naszych działań (czynności pozasądowe)

Proces rozwodowy nie jest prosty. Obejmuje wiele aspektów, takich jak podział majątku, ustalenie alimentów czy określenie opieki nad dziećmi. Adwokat, posiadający doświadczenie w tej dziedzinie, może pomóc w zrozumieniu
skomplikowanych kwestii prawnych i zapewnić wsparcie w trudnych momentach.

Profesjonalny adwokat reprezentuje interesy klienta przed sądem, dbając o to, aby ostateczne rozstrzygnięcia były zgodne z prawem i korzystne dla klienta. Ich wiedza prawnicza pozwala uniknąć popełnienia błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik sprawy dotyczącej:

W

ustalenie opieki wspólnej poprzez sporządzenie porozumienia wychowawczego

W

zawarcie ugody w sprawie o podział majątku wspólnego

W

pomoc w zakresie mediacji pomiędzy małżonkami

rozwody kielce

Zakres naszych działań (czynności sądowe)

Rozwód to jedno z najbardziej trudnych i emocjonalnych doświadczeń w życiu człowieka. Wielu ludzi w trakcie tego procesu zastanawia się, czy skorzystanie z usług adwokata jest konieczne czy wartościowe. Ze względu na zawiłość postępowań rozwodowych pomoc adwokata jest nieoceniona. Dlatego zajmujemy się wsparciem obejmującym:

W

sporządzeniu wszystkich niezbędnych pism procesowych m.in. pozew o rozwód

W

doradztwo w zakresie podziału majątku wspólnego

W

pomoc prawna w zakresie zniesienia separacji

W

aspektami związanymi z opieką nad dziećmi

W

przygotowanie Klienta do rozprawy rozwodowej

W

wskazanie niezbędnych kosztów i opłat sądowych

Jak przeprowadzany jest rozwód w Kielcach? sąd i jego rola w postępowaniach

W procesie rozwodowym sąd odgrywa istotną rolę, decydując o wielu aspektach związanych z rozwiązaniem małżeństwa. Oto, dlaczego rola sądu jest kluczowa w sprawach rozwodowych:
• Rozstrzyganie sporów: Sąd jest miejscem, gdzie rozstrzygane są spory między małżonkami, takie jak podział majątku, ustalenie alimentów czy opieka nad dziećmi. Sędzia analizuje dowody i argumenty przedstawione przez obie strony, aby podjąć uczciwe i sprawiedliwe decyzje.
• Zatwierdzanie porozumień: Jeśli małżonkowie osiągnęli porozumienie w sprawie rozwodu w drodze mediacji lub negocjacji, sąd musi zatwierdzić te ustalenia. Jest to ważne, aby upewnić się, że porozumienie jest zgodne z prawem i chroni interesy wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza dzieci.
• Ochrona praw: Sąd chroni prawa każdego małżonka i dzieci, zapewniając, że żadna ze stron nie będzie dyskryminowana ani pokrzywdzona w trakcie procesu rozwodowego. Sędzia dba o to, aby decyzje były podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i najlepiej służyły wszystkim zainteresowanym.
• Ustalenie warunków rozwodu: Sąd ustala warunki rozwodu, takie jak podział majątku, ustalenie alimentów, ustalenie opieki nad dziećmi i ustalenie innych ważnych kwestii. Decyzje te są wiążące i mają wpływ na przyszłość wszystkich zaangażowanych osób, dlatego też sąd musi podejmować je starannie i rozważnie.
• Zapewnienie sprawiedliwości: Sąd ma obowiązek zapewnienia sprawiedliwości dla wszystkich stron zaangażowanych w proces rozwodowy. Sędzia słucha argumentów obu stron, analizuje dostępne dowody i podejmuje decyzje oparte na faktach i obowiązującym prawie, mając na uwadze najlepsze interesy wszystkich
zaangażowanych.

W rezultacie rola sądu w sprawach rozwodowych polega na zapewnieniu sprawiedliwego i zgodnego z prawem przebiegu procesu rozwodowego oraz ochronie praw wszystkich zaangażowanych stron, co ma kluczowe znaczenie dla przejścia przez ten trudny okres w życiu.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Ważnym krokiem w procesie rozwodowym jest sporządzenie właściwego pozwu o rozwód, który stanowi podstawę dla dalszych działań sądowych. Pozew ten powinien być starannie przygotowany i zawierać istotne informacje oraz żądania, które są niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy przez sąd. W dalszej części tekstu omówimy szczegółowo, co powinien zawierać taki pozew oraz jakie elementy są kluczowe dla jego skutecznego sporządzenia.
Pozew o rozwód powinien zawierać szereg istotnych informacji i żądań, które są niezbędne dla właściwego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Oto co powinien zawierać pozew o rozwód:
• Dane stron: W pozew należy wpisać imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz inne istotne dane
identyfikacyjne obu małżonków.
• Podstawa prawna: Należy wskazać przepis prawa, na podstawie którego dochodzi do rozwodu, na przykład art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który reguluje przyczyny orzekania rozwodu.
• Okoliczności sprawy: Pozew powinien zawierać krótkie przedstawienie okoliczności, które stanowią podstawę do rozwodu, takie jak rozpad małżeństwa, niemożność pojednania się czy inne przyczyny wskazane w ustawie.
• Żądanie rozwodu: W tekście pozwu należy jednoznacznie wyrazić żądanie rozwodu małżeństwa.
• Żądania dodatkowe: W zależności od konkretnej sytuacji, pozew może zawierać także żądania dotyczące podziału majątku, ustalenia alimentów, ustalenia opieki nad dziećmi oraz innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa.
• Dowody: Jeśli to konieczne, w pozwie można wskazać dowody, które potwierdzają okoliczności stanowiące podstawę do rozwodu, takie jak świadectwa ślubu, zaświadczenia lekarskie czy inne dokumenty.
• Oświadczenie o kosztach: W pozwie należy również zawrzeć oświadczenie o pokryciu kosztów sądowych oraz ewentualnych kosztów adwokackich.
Pozew o rozwód powinien być sporządzony w sposób klarowny, zgodnie z wymaganiami prawnymi, aby umożliwić sądowi właściwe rozpatrzenie sprawy.

 

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy