Prawo karne Kielce

– Opis

Prawo karne jest charakterystyczną dziedziną prawa, określającą czyny, będące przestępstwami, kary za ich popełnienie, środki karne oraz środki zabezpieczające, stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego, jak również zasady odpowiedzialności karnej. Z uwagi na jego bezpośrednie skutki wobec wartości konstytucyjnych takich jak m.in. wolność, niezbędne w dbaniu o interesy Klienta jest prawidłowe działanie już od początkowych etapów postępowania.

Prawo karne

 

Nasi adwokaci posiadają szeroką wiedzę i znajomość norm Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, jak również bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego. Podczas udzielania wsparcia obwinionym, podejrzanym, oskarżonym jak i pokrzywdzonym zapewniają kompleksową pomoc prawną na każdym etapie spraw karnych – w sprawach o przestępstwa oraz o wykroczenia.

Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowania:

W

postępowanie przygotowawcze– podejmujemy działania podejmujemy od pierwszych czynności procesowych, w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika

W

postępowanie wpadkowe

W

postępowanie o warunkowe umorzenie postępowania,

W

postępowanie zmierzające do wydania wyroku bez rozprawy (

W

postępowanie sądowe

W

postępowanie odwoławcze i apelacyjne

W

postępowanie kasacyjne

W

postępowanie wykonawcze

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy