Odszkodowania Kielce

– Opis

Odszkodowanie i zadośćuczynienie są różnymi formami rekompensaty. Różnica wynika z charakteru zaistniałej szkody. Odszkodowanie będące naprawieniem szkody – jest rekompensatą za szkodę materialną o charakterze wymiernym i dającym się wyliczyć, natomiast zadośćuczynienie, stosowane przy szkodach niematerialnych, rekompensuje cierpienie fizyczne i psychiczne. 

Odszkodowania

Nasza Kancelaria jest skuteczna w uzyskiwaniu należnych odszkodowań dla naszych Klientów, z uwagi na skrupulatną znajomość przepisów prawa, dogłębną analizę dokumentów i bogate doświadczenie. 

Zakres naszych działań

W

uzyskiwanie odszkodowań z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umów

W

badanie stanu prawny wynikającego z dokumentów administracyjnych

W

sporządzanie wniosków o wypłatę odszkodowania

W

reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych każdej instancji prowadzonych w wyniku złożonych wniosków

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy