Alimenty Kielce

– Opis

Obowiązek alimentacyjny przejawia się w formie dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

alimenty w Kielcach

Alimenty

Zgodnie z obowiązującym prawem wysokość alimentów określa się biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. To oznacza, że przy ich ustalaniu istotne jest nie tylko posiadanie przez zobowiązanego pracy o charakterze zarobkowym, ale także to czy i jaką pracę może podjąć przy uwzględnieniu jego wykształcenia, wieku stanu zdrowia.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci trwa do momentu, w którym będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. 

Ponadto małżonek będący niewinnym rozkładu pożycia może dochodzić od małżonka z winy którego nastąpił rozkład pożycia alimentów w sytuacji, gdy rozwód doprowadził do znacznego pogorszenia jego sytuacji materialnej.

W realizacji usług oferowanych przez naszą Kancelarię mamy na uwadze, że każda sprawa zasługuje na indywidualne podejście. Mamy także świadomość, że sprawy o alimenty są związane z wieloma emocjami, więc działania wymagają podjęcia odpowiednich kroków, aby usprawnić przebieg postępowania.

Zakres naszych działań

W

udzielaniu porad prawnych

W

sporządzaniu wymaganych pism procesowych

W

prowadzeniu postępowania w zakresie alimentów na dziecko, małżonka

W

dochodzeniu zmiany wysokości zasądzonych już alimentów

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy