Prawo rodzinne Kielce

– Opis

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego regulującym stosunki prawne majątkowe i niemajątkowe w rodzinie m. in. stosunki małżeńskie, opiekę i kuratelę, kwestie adopcyjne oraz alimenty.

Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria traktuje sprawy rodzinne w sposób szczególny, ponieważ mamy świadomość, że ich przebieg może wywoływać ogromne emocje, a także wpływać znacząco na życie dorosłych i dzieci. 

Oferujemy doradztwo i reprezentację w sprawach o:

W

rozwód z orzeczeniem o winie/ bez orzekania o winie

W

alimenty na byłego małżonka i dzieci

W

podział majątku wspólnego

W

pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej

W

ustalenie kontaktów w dzieckiem

W

ubezwłasnowolnienie

W

zarząd majątkiem

W

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

W

zadłużenie małżonka

W

związanych z kwestiami adopcyjnymi

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy