Prawo cywilne Kielce

– Opis

Prawo cywilne obejmuje swoją regulacją stosunki prawne między podmiotami, opierając się na zasadzie równorzędności podmiotów tych stosunków oraz autonomii woli stron. Niemożliwe jest zatem podporządkowanie stwarzające możliwość jednostronnego kształtowania pozycji drugiej strony stosunku prawnego. 

Prawo cywilne

Jest to dziedzina prawa, która reguluje zasady sporządzania i zawierania umów, wykonywanie ich, jak również sposób egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. Na szeroko pojęte prawo cywilne składa się pięć działów: 

  • część ogólna – systematyzująca zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego
  • prawo rzeczowe – regulujące kwestie własności oraz praw do rzeczy
  • prawo zobowiązań – obejmuje regulacje wymiany dóbr i usług, a także obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego
  • prawo spadkowe – systematyzuje prawa i obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela
  • prawo rodzinne – reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe w rodzinie

Szeroki zakres prawa cywilnego oznacza, że jest gałęzią obecną w życiu codziennym.

Zakres naszych działań

W

sprawy o zapłatę

W

sprawy odszkodowawcze

W

sprawy o ochronę dóbr osobistych

W

sprawy o zniesienie współwłasności

W

sprawy o zasiedzenie

W

sprawy o podział majątku

W

rozwód

W

analizę i sporządzanie umów

W

przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych

W

reprezentację przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań

Nasza Kancelaria prowadzi doradztwo w obrębie różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy