Zamówienia publiczne Kielce

Zamówienia publiczne

Kancelaria Adwokacka Karliński Chodkowski Wujak s.c. zapewnia kompleksową obsługę jak i doraźną pomoc w zakresie systemowego wsparcia udzielania zamówień publicznych

Zakres naszych działań

W

doradztwo w zakresie organizacji zamówień publicznych w jednostce, obiegu informacji i dokumentów,

W

szkolenia personelu Zamawiającego,

W

pomoc w przygotowaniu regulacji wewnętrznych jednostki dotyczących procedur zakupowych (projektów zarządzeń, regulaminów, decyzji, upoważnień),

W

pomoc w opracowaniu dokumentów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem oraz udzieleniem zamówień publicznych w procedurach przewidzianych prawem zamówień publicznych oraz zamówień wyłączonych spod jurysdykcji tej ustawy,

W

udział w pracach komisji przetargowych,

W

analizę dokumentacji postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,

W

pomoc w sprawach spornych rozstrzyganych przez właściwe organy i sądy.

Nasza oferta

Prawo cywilne

Prawo karne

Sprawy o podział majątku

Prawo pracy

Rozwody

Prawo spadkowe

Formularz kontaktowy