Cennik

Wycena

Obok wysokiej jakości usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką, naszym priorytetem jest również indywidualne podejście do Klienta. Warunki współpracy oraz cena usługi każdorazowo stanowią przedmiot ustaleń prowadzonych przed rozpoczęciem współpracy. Nasi Klienci zawsze mogą liczyć na rzetelną wycenę obsługi prawnej, wraz z czytelnym, szczegółowo rozpisanym harmonogramem kosztów i poszczególnych czynności wykonywanych przez adwokata.

cennik usług prawniczych

Cennik

ILE KOSZTUJĄ USŁUGI PRAWNE?

Ceny poszczególnych usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię zależą od ich rodzaju, zakresu obowiązków do wykonania, stopnia skomplikowania oraz wielu innych, indywidualnych czynników. W ramach współpracy z naszymi Klientami zapewniamy obsługę we wszystkich najważniejszych dziedzinach prawa.

PORADY PRAWNE

Koszt porady prawnej uzależniony jest w największym stopniu od rodzaju sprawy, w jakiej wydawana jest porada. Jeśli Klient zechce, by adwokat prowadził jego sprawę, koszt porady może zostać zaliczony do łącznego honorarium za obsługę prawną.

PRZYGOTOWYWANIE PISM PROCESOWYCH

Cena za przygotowanie pozwu sądowego w dużej mierze zależy od stopnia skomplikowania materii prawnej oraz od tego, w jakim terminie ma zostać napisany wniosek, pozew, apelacja czy wezwanie. Inna będzie cena sporządzenia pozwu o rozwód, inaczej wycenia się pisma procesowe kierowane do sądu pracy, czy wnioski w ramach prowadzonych sporów gospodarczych.

SPRAWY SPADKOWE I PODZIAŁ MAJĄTKU

Reprezentowanie Klienta w sprawach o podział majątku oraz w sprawach spadkowych to kolejny z obszarów, w jakich nasza Kancelaria świadczy swoje usługi. Koszt obsługi spraw spadkowych zależy od stopnia złożoności postępowania, a także od tego, czy usługi prawne obejmują wykonanie poszczególnych czynności w sprawie, czy dotyczą kompleksowej obsługi spraw spadkowych.

PRAWO KARNE I SPRAWY SĄDOWE

Reprezentacja Klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz sprawach sądowych to rodzaj usługi prawnej, na której cenę wpływają m.in.: rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania, zakres obowiązków adwokata czy czas poświęcony na obsługę Klienta.

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW

W zależności od rodzaju umowy, stopnia jej złożoności oraz terminu, koszty sporządzania i opiniowania poszczególnych umów mogą znacząco się od siebie różnić. Ostateczną cenę za sporządzenie umowy lub wydanie opinii prawnej, adwokat ustala z Klientem przed rozpoczęciem współpracy.

MOŻLIWE SYSTEMY ROZLICZEŃ

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu następujące systemy rozliczeń za wykonywane usługi prawne:

wynagrodzenie ryczałtowe — określone z góry honorarium adwokata za wykonanie przez niego konkretnych czynności.
wynagrodzenie według stawki godzinowej — podstawą rozliczenia jest iloczyn godzin poświęconych na obsługę Klienta oraz stawki godzinowej.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Formularz kontaktowy